Inspirujte se od našich klientů

Proč video vizitka?

Proč videovizitka není jenom video?

Jádrem video vizitky není samotné video, ale obsah. Velmi aktivně pracujeme s našimi klienty a pomáháme jim najít a prezentovat své silné stránky a unikátnost. Typická situace je taková, že klient dobře prezentuje co prodává, ale velmi špatně popisuje, co vlastně klient kupuje. A v tom je velký rozdíl!

S našimi klienty strávíme několik hodin osobně, abychom jim porozuměli a pomohli jim prezentovat své silné stránky co nejlíp. Mnoho klientů tímto směrem vůbec neuvažovalo a tím se stává samotné natáčení a jeho příprava velmi cennou zkušeností.

 

Jak probíhá příprava a natáčení?

  • Osobní konzultace k vašemu podnikání s cílem poznat vás a vaše silné stránky.

  • Diskuze o vašem podnikání, zaměření a cílové klientele pro kterou bude video určeno.

  • Příprava scénáře na základě osobní konzultace. I když to ve výsledku vypadá jednoduše, sami uvidíte, jak velký rozdíl je mezi vaší první verzi a naším scénářem.

    Text pripravujeme velmi pečlivě větu po větě, tak aby každá sdělená informace měla svůj význam.

  • Natáčení videa ve zvoleném prostředí. Obvykle trvá 2 až 4 hodiny.

  • Postprodukce a první doručení první verze video vizitky k připomínkování.

  • Finální úpravy a doručení video vizitky.

Odstartujte marketingové kampaně Video vizitkou

Vaše dotazy Vám zodpoví Kateřina 722 113 791 nebo Peter 775 045 073